dr. Szikra Dorottya az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika tanszékének adjunktusa. A szociálpolitika elméleti hátterét, a szociális munka és a szociálpolitika történetét, valamint gyakorlatkísérő tárgyakat egyaránt okat.


A doktori címet 2003-ban summa cum laude szerezte meg „Az első magyar egészségbiztosítási törvény krónikája” címmel írt doktori disszertációjával.


Kutatásai részben a hazai szociális munka és szociálpolitika történetének „fehér foltjaira” irányultak. Számos tanulmánya jelent meg a magyar társadalombiztosítás történetével és szociális munka történetével kapcsolatban. A hazai settlement korábban nem ismert női alakjairól írt szerzőtársaival a Határtalan nők című kötetben; a két háború közti családpolitika árnyoldalait tárta fel A szociálpolitika másik arca című tanulmányában.


Az utóbbi években a hazai és európai családtámogatási rendszerekkel foglalkozott elsősorban: A Családpolitikák változóban kötetben hat ország támogatási rendszerét hasonlította össze. Főszervezője volt az európai szociálpolitikusok legnagyobb éves rendezvényének, az ESPAnet (European Social Policy Analysis Network) konferenciának , amely 2010. szeptemberében Budapesten, az ELTE Társadalomtudományi Karán került megrendezésre.